کاهش مجدد نرخ سود بین بانکی


بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ مردادماه سال جاری با ادامه روند…

کریں کریں کریں سود بین بانکیکریں کریں کریں سود بین بانکی

همانطور که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ مردادماه سال جاری با ادامه روند نزولی به ۲۰.۶۴ درصد رسید.

بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی تا پایان تیرماه سال جاری افزایش یافت اما بر اساس تصمیمات بانک مرکزی در نیمه اول ماه جاری کاهش یافت و وارد کانال ۲۰.۶۴ درصد شد. .

ایرنا نوشت: در هفته اول مردادماه و منتهی به ششمین روز از این ماه، نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۱۳ درصد رسید که نسبت به هفته منتهی به ۹ تیرماه ۰.۱۸ درصد کاهش داشت.

روند نزولی نرخ سود بین بانکی در هفته دوم مردادماه ادامه یافت به طوری که در هفته منتهی به ۲۲ مردادماه با افت محسوسی نسبت به هفته قبل به ۲۰.۶۴ درصد رسید.

لازم به ذکر است نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۹ تیرماه به ۲۱.۳۱ درصد رسید که بالاترین نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱ بوده است.