کتاب «عدالت و امنیت» منتشر شده است.


به گزارش شفاف، کتاب «عدالت و امنیت (مطالعات امنیتی در میراث فقه شیعه)» به قلم محمد اسماعیل نباتیان توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۵۱۵ صفحه منتشر شد.

یکی از چالش های اصلی جهان اسلام کاهش امنیت است که در جنگ های داخلی، اشغالگری، تروریسم تکفیر و… متبلور شده است. امنیت به عنوان یک هنجار با ارزش ها و زمینه های بومی جوامع نفوذ کرده است. بنابراین استفاده از علوم اسلامی در برون رفت از این چالش ها بسیار مؤثر است.

فقه به عنوان یک دانش راهبردی و واقعی اسلامی، نقشی بی بدیل در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان دارد و برآیند آن میراث بزرگ فقهی است. در این میراث، پیشنهادهای حقوقی زیادی وجود دارد که به عوامل و شرایط امنیتی و عوامل تهدید کننده امنیت می پردازد.

این پژوهش، پژوهشی امنیتی در میراث فقه شیعه است که بر اثر ارزشمند جواهر الکلام و دیگر آثار فقهی شیعه در مقام انزوا و نتیجه گیری گزاره های محکمه ای در باب امنیت و ابعاد و مراتب مختلف آن با استناد می پردازد. استنتاج

بر اساس این تفاهم نامه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه علوم اسلامی برای کمک به توسعه فعالیت های پژوهشی و انتشاراتی در علوم انسانی با رویکرد اسلامی، پایان نامه ها و پایان نامه های دانشجویی را منتشر کرده اند.

این پایان نامه با بهره گیری از میراث ارزشمند فقه شیعه، بر آن است تا گزاره های فقهی مسائل امنیتی را در فصول مختلف حقوقی تفکیک کرده و با روش استناد جمع بندی، به بررسی آنها بپردازد.

این نوشتار با هدف بررسی موضوع امنیت از منظر فقه شیعه نگاشته شده است. از این رو، با تطبیق و رعایت ابواب مختلف فقهی در آثار فقهای شیعه، سعی شده است از این منابع در بیانات حقوقی مرتبط با امنیت استفاده شود و زمینه تأملات در فقه امنیتی فراهم شود.

ساختار اثر:

این اثر در ۱۰ فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول این نوشتار به مفاهیم و چارچوب های نظریه بحث کتاب مذکور می پردازد و در این میان به ارکان امنیت و ابعاد امنیتی پرداخته شده و امنیت به سه دسته تقسیم می شود: تقسیم بندی می شود.

فصل دوم این کتاب با عنوان “امنیت شخصی” نوشته شده است.

نویسنده در فصل سوم کتاب عدالت و امنیت به بررسی امنیت خانواده پرداخته است.

فصل چهارم با عنوان «تأمین اجتماعی» حاوی اقوال حقوقی در خصوص عوامل تهدیدکننده امنیت اجتماعی (فرازناشویی، زنای محصنه، لواط و عدالت، فحشا، کفر، ظلم، تبعیض، دروغ و …) و بیانیه ناظر عوامل تأمین اجتماعی است. و حفظ امنیت اجتماعی (محدودیت ها و مجازات ها، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب، تعاون، وفای به نذر و…).

فصل پنجم کتاب «فقه و امنیت» که به «امنیت نظامی/امنیت ملی» می پردازد، اقوال حقوقی در خصوص تولید و تأمین امنیت نظامی (اعم از جهاد، رابطه، قاعده نفی سبیل، قاعده امنیتی و…) و ارائه می کند. پیشنهادات حقوقی، اقدامات مربوط به عواملی که امنیت نظامی دارالحربه و سایرین و نیز امنیت جهان اسلام (دارالاسلام) را تهدید می کند.

نویسنده در فصل ششم این نوشتار به تحلیل مبحث «امنیت سیاسی» می پردازد و گزاره های فقهی مرتبط با امنیت سیاسی کشور و گزاره های فقهی مربوط به امنیت سیاسی فردمحور را مورد بحث قرار می دهد.

«امنیت فرهنگی» عنوان فصل بعدی این کتاب است. در این فصل، گزارش های حقوقی در زمینه تامین و حفظ امنیت فرهنگی (شامل عبادات، نهادهای مذهبی، نهادهای دولتی و روحانیت، موسسات مساجد، هیئت های مذهبی) و بیانیه های حقوقی در خصوص عوامل تهدید کننده امنیت فرهنگی توضیح داده شده است.

فصل هشتم کتاب با عنوان «امنیت اقتصادی» به تشریح گزاره های حقوقی در مورد عوامل تهدید کننده امنیت اقتصادی (اعم از ربا، فقر، احتکار، تخفیف، اسراف و اسراف و…) و بیانیه های حقوقی در مورد عواملی که در تأمین و حفظ امنیت اقتصادی بحث می کند. (شامل عدالت اجتماعی، حمص و زکات، وقف، قرض، انفاق و انفاق، قاعده احترام به مال و عمل مسلمانان).

فصل بعدی این کتاب مروری بر «ایمنی محیط زیست» ارائه می‌کند و پیشنهادات قانونی مرتبط با حفاظت از زمین، حفاظت از حیوانات و حفاظت از گیاهان را توضیح می‌دهد.

فصل دهم و پایانی این کتاب به «امنیت اقتصادی» می‌پردازد. مقدمه این فصل به تحلیل ابعاد امنیت قضایی در رویه قضایی پرداخته و گزاره های قضایی در خصوص مقررات و سازوکارهای تأمین عدالت را فهرست می کند.

بخشی از اثر

* سیستم حفظ قوانین

این قاعده به عنوان یکی از گزاره های فقهی، تولید و حفظ امنیت حکومت اسلامی است و آنچه از این قاعده به ذهن متبادر می شود، حفظ مطلق نظام انسانی است; بررسی آراء در روایات، آراء و قواعد حقوقی نیز همین رویکرد را در منطق و مفهوم «نظام» نشان می دهد.

اساساً رویکرد حضرت علی (ع) – متأثر از سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و تعالیم اسلامی – به مسائل اجتماعی و سیاسی در جهت حفظ نظام است. در نظر فقهای شیعه و آثار حقوقی، تبلور عینی و فکری این سیره امام علی (ع) را به وضوح می توان دید.

امام خمینی (ره) – به عنوان تنها وکیلی که توانسته نظام سیاسی شریعت محور را برپا کند – می نویسد: «بزرگترین وظیفه همه ما و شما و همه مردم و همه روحانیت حفظ این جمهوری اسلامی از وظایف بزرگ است».

علاقه مندان به خرید اینترنتی این کتاب می توانند با وب سایت تماس بگیرند.