کره شمالی ۱-۰ ایتالیا؛ به آتزوری با گوجه فرنگی خوش آمدید!


آقای. به یک وکیل

جام جهانی ۱۹۶۶
همگی ۹۰ دقیقه با جان و دل بازی کردند و توانستند با یک گل واضح لاجوردی را شکست دهند. در همین حال ایتالیا دو سال بعد در سال ۱۹۶۶ قهرمان اروپا شد.

قبل از اینکه بفهمی اینو چند بار خوندی؟؟