کشتی نامه تهدیدآمیز برای مقابله با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستیبه گزارش سرویس بین‌الملل ایسکانیوز، گروه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خانه رژیم کوتاه مدت صهیونیستی (شاباک هر دو شین‌بت) در جاری انجام تحقیقات در خصوص نامه‌ای همراه خود محتوای تهدیدآمیز است کدام ممکن است به در کنار عالی گلوله به منزل «نفتالی بنت»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی کشتی شده است.

طبق گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، پلیس رژیم صهیونیستی مشاوره نامه‌ای را در اختیار دارد کدام ممکن است خطاب به نفتالی بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار او نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در کنار عالی گلوله به منزل آنها کشتی شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی در ادعا‌ای ادعا کرده به در کنار شین‌بت مشترکاً در جاری تجزیه و تحلیل بر روی این موضوع هستند. تل‌آویو به رسانه‌ها اصل داده اجتناب کرده اند تخلیه عمیق تا حد زیادی دانستن درباره عمیق این موضوع خودداری کنند.

تا حد زیادی بیاموزید:

گزارش روزنامه تایمز اسرائیل حاکی است رژیم کوتاه مدت صهیونیستی به رسانه‌ها اصل توقف اطلاع‌رسانی دانستن درباره کشتی نامه‌ تهدیدآمیز برای نفتالی بنت داده‌اند.

این گزارش در شرایطی چاپ شده شده کدام ممکن است رسانه‌های صهیونیستی روز قبل از امروز (دوشنبه) ادعا کرده بودند کدام ممکن است مقام‌های تل‌آویو، همراه خود ملاحظه به شرایط امنیتی حال در سرزمین‌های اشغالی به بازدید خارجی نخواهند سر خورد.

طبق گزارش پایگاه خبری «i24»، افسران ارشد تل‌آویو اجتناب کرده اند جمله «نفتالی بنت» نخست‌وزیر، «یائیر لاپید» وزیر خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بنی گانتز» وزیر مبارزه رژیم کوتاه مدت صهیونیستی به هماهنگی رسیده‌اند کدام ممکن است تمام این سیستم‌های شخصی برای بازدید خارجی در بلند مدت نزدیک را لغو کنند.

دارایی ها رسانه‌ای عبری زبان جدا از تحریک کردن وضعیت امنیتی در سرزمین‌های اشغالی، توضیحات عکس برای متعهد شدن این انتخاب اجتناب کرده اند سوی افسران صهیونیست عنوان کرده‌اند کدام ممکن است مهم‌ترین‌شان تحمیل فاجعه سیاسی برای کابینه بنت در پی اجتناب کرده اند کف دست دادن تقریباً همه پارلمان تل‌آویو (کنست) {بوده است}.

یکی اجتناب کرده اند مسئولان سیاسی تل‌آویو به پایگاه خبری «اسرائیل هیوم» مشاوره بود کدام ممکن است انجام سفرهای سیاسی، ماموریتی است کدام ممکن است افسران صهیونیست به مدت تعدادی از روز نخواهند توانست آن را به اجرا دربیاوردند؛ چرا کدام ممکن است آن‌ها نمی خواهند در این مورد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهه روزی ظریف سرزمین‌های اشغالی را توقف کنند.

ائتلاف کنونی تحت سلطه بر تل‌آویو در سایه اجتناب کرده اند کف دست دادن تقریباً همه پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سقوط کابینه، روزبه‌روز ضعیف‌تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر میزان ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت افسران ارشد رژیم کوتاه مدت صهیونیستی افزوده می‌شود.

تأمین: فارس

انتهای پیام/