کیست کبد چیست و چقدر خطرناک است؟
اکثر کیست‌های کبدی هیچ علامتی را به طور کلی ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل اکثر افراد از وجود آن‌ها مطلع نیستند، اما در بعضی از موارد، یعنی زمانی که کیست بزرگ شود، باعث ایجاد علایمی خواهد شد.