گفتگو با شاعر آبادانی ولادت امام رضا (ع)در برنامه این هفته موارد زیر انجام شد:

در ارتباط زنده در برنامه این هفته (اولین مجله تصویری هیئت)؛ گفت وگویی با حمید رمی شاعر مداحی ولادت امام رضا (ع) انجام شد.

گزارش تصویری

عقیق: در لینک مستقیم برنامه این هفته (اولین مجله تصویری هیئت)؛ گفت وگویی با حمید رمی شاعر مداحی ولادت امام رضا (ع) انجام شد.

ویدئویی از این یادداشت ها را در زیر مشاهده کنید:

بازدید: ۵

محیا اولین مجله تصویری هیئت به صورت زنده هر سه شنبه از ساعت ۲۲ از عقیق و پیج آقا پخش می شود.