گمانه‌زنی‌های شیطنت آمیز کسب اطلاعات در مورد قیمت ماکارونی!
رئیس هیئت مدیره صفحه بحث صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی همراه خود دقیق اینکه قیمت ماکارونی در سبد غذایی افراد تاثیر دارد، با این حال باید به قیمت‌های ساخت هم ملاحظه شود، اظهار داشت: اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ به بهانه تدریجی بودن قیمت گندم صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، نرخ کالا ماکارونی تدریجی نگه داشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سایر قیمت‌های ساخت مثل بسته بندی، بار، قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد در آن لحاظ نشده است.