یادآوری برخی اعداد و ارقام از انتخابات محمد محجری


محمد محیری در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: در اولین سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فقط خواستم این چند عدد و رقم را یادآوری کنم.

۱- در ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری، تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر بود.

۲. از این تعداد ۲۸۹۸۹۵۲۹ نفر در انتخابات شرکت کردند.۴۸.۸٪)

۳- تعداد آرا رئیسیه ۱۸۰۲۱۹۴۵ (۶۲.۱۷ درصد شرکت کنندگان در انتخابات و ۳۹.۳۰ درصد از کسانی که شرایط شرکت در انتخابات را دارند)

۴. در انتخابات سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۸ میلیون نفر به باطل رای دادند.۱۳ درصد)

۵- در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ میزان مشارکت ۷۲.۹ درصد و ۷۳.۷ درصد بوده است. ( این حدود یک و نیم برابر بیشتر از انتخابات دوره سیزدهم است که رئیس جمهور در آن پیروز شد)

این

انتهای پیام/