یادداشت های علمی، سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۴۶: اگر ایران نبود، اعراب دو ماه نفت خود را قطع می کردند و اوضاع انگلستان و فرانسه به هم می ریخت.
یادداشت های اسدالله علم: اگر ایران نبود عرب ها… برهنه که دو ماه نفتشان را قطع کردند، کل اوضاع انگلیس و حتی آلمان و فرانسه به هم می خورد، حالا شیر انگلیس همچنان از شیخ حمایت می کند. شارجه درباره جزایر ابوموسی و تناب و غیره. چنین اقدامی به دلیل سیاست پخته و عمیق انگلستان بعید است. آنها ممکن است همیشه نابالغ بوده باشند، اما چون قدرت داشتند، اعمالشان درست به نظر می رسید.