یک تسهیلات خوب برای مجردها در دهه شصت


معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: تسهیلات ازدواج افراد مجرد در دهه ۶۰…

خوب برای دهه شصتی های مجردخوب برای دهه شصتی های مجرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: تسهیلاتی برای عروسی مجردان دهه ۶۰ در نظر گرفته شده است که جزئیات آن اعلام می شود.

به گزارش تسنیم: انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: تسهیلاتی برای عروسی مجردان دهه ۶۰ در نظر گرفته شده است که با اطلاع رسانی جزئیات آن اعلام می شود.

خزعلی درباره برنامه های دولت برای حمایت از ازدواج زنان گفت: برای زنان جوان و زیر ۲۵ سال و همچنین متولدین دهه ۶۰ تسهیلاتی از جمله وام در نظر گرفته شد.

وی افزود: با ارائه این تسهیلات موافقت شده و پس از تخصیص وام های لازم، اطلاع رسانی و جزئیات دقیق آن اعلام می شود.