۳۶ سوال که به شما کمک می کند خودتان را بشناسید
این سوالات به شما این فرصت را می دهد که درک عمیق تری از خود به دست آورید و شناخت خود را از خود افزایش دهید. این مهم است زیرا خودآگاهی واضح با رضایت بیشتر از زندگی، شادی، خلق و خوی بهتر و استرس کمتر همراه است. همانطور که ارسطو می گوید: “شناخت خود آغاز هر خرد است.”