۷ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری زخمی در یک واحد تصادف رانندگی در جنوب شرقی هند


به گزارش شفاف، این حادثه در جنوب شرقی ایالت آندرا پرادش هند رخ داد.

به گزارش شینهوا، افسران بومی گفتند اتوبوس حامل تعدادی از مسافر به موجود در دره سقوط کرد.

عمیق بیشتری اجتناب کرده اند این حادثه گفتن نشده است.