۹۰ هزار دلار کاسیانو با ۵۰۰ هزار دلار در راه پرسپولیس!


پنی وایز…

🔴 در پاسخ به سوالات متداول هواداران پرسپولیس در خصوص جذب کاسیان:

🖍 دلیل پیچیدگی جذب کاسیان همانطور که قبلا گفتیم به جنگ ماموران برمی گردد.

🖍 این بازیکن ۴ ایجنت دارد مثل ایجنت برزیلی، ایجنت پرتغالی، ایجنت ایرانی به نام حق طلا و ….

🖍 مشکل اصلی به تماس اولیه پرسپولیس با فردی که ایجنت این بازیکن نبود (نیکومنش) برمی گردد و به همین دلیل بین عوامل جنگ ایجاد شد و باعث شد روند جذب این بازیکن طولانی شود.

در حال حاضر هر کدام از این عوامل می خواهند فرآیند جذب کاسیان را انجام دهند و از آن زمان این موضوع مشکلات قانونی را به همراه داشته است.