Ph.D. اعتراض ممکن است به نتایج آزمون پذیرش دکتری چگونه است؟به گزارش خبرنگار گروه دانشکده ایسکانیوز، نتایج اولین آزمون درگاه فاصله دکتری (نیمه هدفمند) در گذشته تاریخی ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ توسط پایگاه {اطلاع رسانی} گروه سنجش آموزش ملت آشکار شد. اجتناب کرده اند ۱۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۶ داوطلب نمایندگی کننده {در این} آزمون، ۱۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ نفر مجاز به انواع موضوع شدند. داوطلبان مجاز به انواع موضوع می توانند در ۲۴۷ کد موضوع محل آگهی شده در راهنمای انواع موضوع انواع موضوع کنند.

۲۴۲۵۴ داوطلب در آزمون دکتری نیمه مرکزی ۱۴۰۱ پذیرفته می شوند. قابلیت پذیرش دانشکده های وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۶ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت پذیرش دانشکده آزاد اسلامی ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ نفر است. قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند داوطلبان به نتایج گفتن شده آزمون دکتری اعتراض کنند.

اعتراض ممکن است به نتایج آزمون پذیرش دکتری چگونه است؟

بر ایده گفتن گروه سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ملت، داوطلبان در صورت اعتراض به نتایج آزمون دکتری، به همان اندازه ۲۴ به همان اندازه ۳۱ فروردین ماه مهلت دارند اعتراض شخصی را پرونده کنند.

داوطلبان برای پرونده اعتراض به نتایج آزمون دکتری باید اجتناب کرده اند منوی سمت چپ به مکان گروه سنجش آموزش ملت مراجعه کنند به همان اندازه وارد سامانه پاسخگویی شوند. در صورتی کدام ممکن است داوطلبان قبلاً در سامانه پاسخنامه پرونده شناسایی کرده باشند می توانند همراه خود داده ها کاربری شخصی وارد سامانه پاسخگویی شوند در هر مورد دیگر باید پرونده شناسایی کنند.

داوطلبان پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در سامانه پاسخگویی در مکان سنجش آموزش کشوری، اجتناب کرده اند لیست سمت راست انتخاب «کارنامه جدید» را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بر روی آزمون دکتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال «۱۴۰۱» فشار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام انتخاب جستجو را انواع می کنند. سرانجام داوطلبان برای پرونده اعتراض به نتایج آزمون دکتری باید «تقاضا تجزیه و تحلیل نمرات» را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره پرونده شخصی را وارد کنند.

انتهای پیام/