به خوردن زیاد گلوتن فکر می کنید؟ : تغذیه


من علاقه زیادی به تهیه سیترون خودم (تقریباً گلوتن خالص) دارم و اغلب می توانم آن را در صورت خوردن پیدا کنم.

من خوانده ام که هضم لکتین های فعال در گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی را ایجاد کند ، اما پختن آن نباید باعث فعال شدن لکتین ها شود.

آیا مصرف زیاد گلوتن (در صورت پخت) مضر است و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید