محصولات لبنی و اندومتریوز. : تغذیه


آمارهای بحث برانگیزی در مورد استفاده از محصولات لبنی در اندومتریوز به دلیل محتوای بالقوه هورمون های استروژن وجود دارد. اگر عدم تحمل لاکتوز وجود ندارد ، آیا باید آنها را رد کرد؟

آیا محصولات لبنی بر سطح هورمون ها ، نشانگرهای تومور و اندازه توده ها در اندومتریوز تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید