چگونه حقایق تغذیه ای را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه روی برچسب می بینید برگرفته از آنچه تولید کننده قبلاً در مورد محتوا می داند گرفته شده است. Mars Inc از قبل پروتئین / کربوهیدرات / چربی موجود در اونس بادام زمینی یا اونس شکلات شیر ​​را می داند. آنها برای رسیدن به حقایق تغذیه ای خود ، بر اساس میزان پذیرش خود ، حسابی انجام می دهند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید که می خواهید پروتئین / چربی / کربوهیدرات ها را بدانید ، به یک شیمیدان نیاز دارید. برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف از تکنیک های مختلفی استفاده خواهید کرد. برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه محتوای پروتئین می توانید از طیف سنجی استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. برای تعیین کل کالری ، می توانید همه چیز را در یک محیط بسته بسوزانید.

شیمی رشته ای است که تمام پاسخ های مورد نظر شما را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید