چرا فیبر به عنوان کربوهیدرات و کالری محسوب می شود؟ آیا واقعاً شما را خوشحال می کند؟ : تغذیه


من سعی می کنم پس از افزایش وزن در طول قرنطینه چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری می کنم. فیبر در کربوهیدرات های روزانه محاسبه می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا این یک استفاده اساسی برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر به نوبه خود به شخص دیگری در جذب کالری کمک می کند ، چرا باید آن را مانند کربوهیدرات ها 4 گرم در گرم محاسبه کرد؟

من خیلی نگران محاسبات اشتباه نیستم چون واقعاً فقط کنجکاو هستم. از نظرات شما قدردانی می شود!

دیدگاهتان را بنویسید