کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی یافت می شود – آیا به طور خاص با مکمل هایی مانند کربنات ، سیترات ارتباط دارد؟ : تغذیه


در جستجوهای اخیر من برای این پاسخ ، من نمی بینم که کلسیم به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کلسیم کربنات یا کلسیم سیترات تفاوت دارد. من بیشتر به این علاقه دارم که آیا بدن نسبتاً بهتر از طریق غذا جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی بودن اسید به همان اندازه طبیعی است که در مورد کربنات کلسیم (به عنوان مثال ، TIMS) اتفاق می افتد.

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید