آیا بسته های ماهی تن خطرناک در صورت زیاد خوردن مضر هستند؟ : تغذیه


من می دانم که سطح ماهی جیوه بالاتری نسبت به ماهی های دیگر دارد. به گفته وب سایت Starkist ، ماهی کنسرو شده آنها دارای محتوای جیوه 1.0 ppm است ، من هیچ عدد مستقیم برای کیسه ها در هیچ جا ندیده ام. کسی میدونه چس چنده؟ میزان جیوه برای شما چقدر بد است ، به خصوص اگر من آن را یک روز در میان بخورم؟

دیدگاهتان را بنویسید