با ایده های میان وعده کمک کنید.بنابراین بعد از آخرین قرنطینه ، من مثل آشغال غذا می خورم و زندگی خوبی دارم. با این حال ، اکنون که ورزشگاه باز شده است و من کمی پر شده ام ، می خواهم به رژیم غذایی سالم برگردم. من می دانم که می توانم غذاهای ناخواسته را حذف کنم ، اما دوست دارم بنشینم و زیاد غذا بخورم. احتمالاً پیشنهادی برای تغییر وجود دارد؟ وقتی شروع می کنم می دانم که می توانم بهتر و بهتر شوم.

/ u / ارائه شده توسط Yogi 0913
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید